Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, Bo & Miljö (23)

  • Anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende

   Här kan du anmäla att du vill ha stöd i hemmet eller att du vill flytta till särskilt boende. Din anmälan går till Sundsvalls kommuns socialförvaltning, och kommer att lagras i socialförvaltningens dataregister.

   Här kan du anmäla att du vill ha stöd i hemmet eller att du vill flytta till särskilt boende. Din anmälan går till Sundsvalls kommuns socialförvaltning, och kommer att lagras i socialförvaltningens dataregister.

  • Ansökan brandfarliga ämnen

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

  • Ansökan om plats på kulturskola

   Anmälan till kulturskolan.

   Anmälan till kulturskolan.

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - ansökan om (TEST)

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

  • dPBL pilot byggnad - ansökan om bygglov

   Test e-tjänst för projektet dPBL. 

   Om du ska bygga en byggnad.

   Test e-tjänst för projektet dPBL. 

   Om du ska bygga en byggnad.

  • dPBL pilot Får jag lov?

   Test e-tjänst för projektet Får jag lov? mot automatiska bygglov. dPBL. 

   Test e-tjänst för projektet Får jag lov? mot automatiska bygglov. dPBL. 

  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

  • Nybyggnad - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

  • Pilot Strandskyddsdelegationen - ansökan om dispens för strandskydd

   Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

   Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

  • Planbesked - begäran

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

  • Registrering för lottning av småhustomt UTMED NYA GATAN

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYAGATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYAGATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

  • Registrering för lottning av småhustomt UTMED NYARE GATAN

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYARE GATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYARE GATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

  • Skylt - ansökan om bygglov

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Tillbyggnad - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

  • Tillstånd för farthinder

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder!

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder!

  • Tillstånd för farthinder (utan karta)

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder .

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder .

  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

  • Uterum - ansökan om bygglov

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

  Visa allaVisa färre

  Demo e-tjänster (21)

  Visa allaVisa färre

  eSamverkans e-tjänster (2)

  Härnösand (1)

  Labmiljö (Test och utveckling) (59)

  Visa allaVisa färre

  Serverat (5)

  Visa allaVisa färre

  Örnsköldsvik (2)